หาญท้าชะตาฟ้า เล่ม 9 หลังจากที่ผ่านมาแปดเล่ม มาวนี่ใช้เวลาปูเนื้อเรื่องไว้ ในเล่มที่ 9 นี้ ค่อยถึงจุดพลิกผันสำคัญนอกจากนี้ฟ่านเสียนยังทำร้ายนางโลมคดีหอโอบจันทร์ แล้วพบความจริงว่า ที่แท้เจ้าของหอโอบจันทร์นี้กลับเป็น....

ข้อมูลหนังสือ

  • หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 9
  • ผู้เขียน: Mao Ni
  • ผู้แปล: น.นพรัตน์
  • สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2561
  • ISBN: 9786164572201