ฟ่านเสียนพยายามเค้นถามความลับจากปากของเซียวเอิน ปรากฏว่าความลับนั้นกลับเกี่ยวพันถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน! นอกจากนี้ มันยังเกี่ยวข้องกับเยี่ยชิงเหมยซึ่งเป็นมารดาของฟ่านเสียนอีกด้วย การทราบความจริงนี้ สร้างความละล้าละลังแก่ฟ่านเสียนอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 7
  • ผู้เขียน: Mao Ni
  • ผู้แปล: น.นพรัตน์
  • สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786164571907