ฉีเซอเพราะด้วยถูกบีบบังคับ ทำให้เขาตัดสินใจรวบอำนาจการบริหารงานบ้านเมืองทั้งหมดมา และกลายเป็นผู้ปกครองแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาด หากแต่หลังเสือนี้เมื่อขึ้นแล้วกลับยากจะลงได้ ขณะที่ความรักของเขาและต้วนชิงเถียนก็ต้องพานพบบททดสอบสุดท้าย สุดท้ายแล้วฉีเซอจะเลือกเส้นทางใด บทสรุปแห่งความรักระหว่างทั้งคู่มาถึงแล้ว!

ข้อมูลหนังสือ