ในงานชุมนุมสิบปรมาจารย์ พลันเกิดเหตุไม่คาดคิด เหตุการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากหลาย เหล่าปรมาจารย์จะคลี่คลายวิกฤตการณ์นี้ได้หรือไม่ และหลังงานชุมนุมสิบปรมาจารย์ จื่อเหยียนก็พบเส้นทางที่ตัวเองต้องการมุ่งไปเช่นเดียวกับกุ่ยฮวาและเช่อเช่อ ทั้งสามที่ผ่านการเติบใหญ่ จะกระทำการณ์อันลือลั่นใดในภาคหน้า!

ข้อมูลหนังสือ