เฟิงเสี่ยวชีและชิงเหลียงอวี่ขณะหลบหนีถูกสังหาร ในกระเป๋าเสื้อของเฟิงเสี่ยวชี พลันปรากฏกระดาษรูปร่างประหลาด... กลางลานอุทยานตำหนักจิ่งเต๋อ ชุดกระโปรงถูกผูกแขวนบนสะพาน ชายเสื้อปรากฏกระดาษรูปแบบเดียวกัน ขุนนางผู้เข้าพักในนั้นบ้างวิปลาส บ้างถูกสังหาร กระดาษแปลกพิสดารนั้นเกี่ยวข้องกับเจดีย์สุขาวดีที่สาบสูญไปอย่างไร! หลี่เหลียนฮวาจะสามารถไขคดีสุดแปลกประหลาดนี้ได้หรือไม่ !

ข้อมูลหนังสือ