หนังสือเล่มนี้ เป็นงานสำคัญงานหลักเล่มหนึ่งที่บรรดาผู้ศึกษาดอสโตยเยียฟสกีต่างโยงเข้ากับชีวิตจริงของเขา ซึ่งเป็นความรู้ที่รับทราบกันทั่วไปว่า ในช่วงที่ดอสโตยเยียฟสกีถูกลงทัณฑ์เป็นนักโทษนั้น เขาเขียนงานนี้จากประสบการณ์ทีเป็นคนคุก ข้อมูลภูมิหลังนี้สำคัญมากน้อยเพียงไร ต่อการชื่นชมงานนี้ของดอสโตยเยียฟสกี? เห็นว่า เป็นเพียงส่วนประกอบที่ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งยวดนัก เราไม่ทราบประวัติส่วนนี้ของดอสโตยเยียฟสกี จะมีส่วนทำให้เราจะให้ความหมายต่อเรื่องนี้ต่างไปหรือไม่? อันเป็นประเด็นที่นักวิจารณ์งานวรรณกรรมต่างสำนัก ให้ความเห็นต่างกันไปในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างงานประพันธ์กับผู้ประพันธ์ หรือเราอาจจะขมวดเป็นคำถามได้ว่า เราอ่าน คนคุก ในฐานะที่เป็นเรื่องจริง หรือ เรื่องแต่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกจากบ้านคนคุก (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Notes from a Dead House
  • ผู้เขียน: Fyodor Dostoevsky
  • ผู้แปล: ศ.ศุภศิลป์
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 480 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786164555914