นายคีริลล์ เป็นสมาชิกของสหภาพนักเขียนแห่งรัสเซีย โดยได้แต่งกวีนิพนธ์ บทเรื่องราวสั้น และหนังสือสำหรับเด็กๆ วิธีเขียนของนายคีริลล์นั้นเรียบง่ายและได้ใจความ เขาเขียนเรื่องซึ่งใกล้ตัวทุกคน เช่น ชีวิตชีวะ ความรัก มิตรภาพ ความระลึกถึงอดีตของตน และพ่อแม่ที่จากไปแล้ว และเรื่องธรรมชาติ นอกจากนี้คีริลล์มักจะเล่าถึงบทบาทของโชคชะตาและความบังเอิญที่มีความหมายซ่อนอยู่

ข้อมูลหนังสือ

  • ...และตราบชั่วฟ้าดินสลาย (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: คีริลล์ บาร์สกี้
  • สำนักพิมพ์: River Books
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786164510449