ราชวงศ์หนึ่งซึ่งก่อตั้งสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ใน พ.ศ. ๑๘๙๖ คือ ราชอาณาจักรล้านช้างต่อมาได้เป็นรัฐเอกราชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในเครือสหภาพฝรั่งเศส ถูกดึงเข้าไปพัวพันในสงครามอินโดจีนจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามมาด้วยการเกิดพรรคคอมมิวนิสต์ลาวซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโฮจิมินห์ คือ พรรคปะเทดลาว นับจากนั้นราชอาณาจักรลาวได้ตกไปอยู่ในวังวนของสงครามเวียดนาม จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ พรรคแนวลาวฮักซาด ซึ่งเป็นพรรคลูกของคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ขึ้นสู่อำนาจ ราชวงศ์ลาวซึ่งดำรงอยู่นานเจ็ดร้อยปีได้ถูกโค่นล้มให้ล่มสลายและแทนที่ด้วยสาธารณรัฐ “ประชาธิปไตยประชาชน” ในอาณัติของประเทศเวียดนาม 

ชะตากรรมของเจ้ามหาชีวิต สมเด็จราชินี องค์รัชทายาทตลอดจนสมาชิกอื่นๆ ของราชวงศ์ได้จบลงในค่าย “สัมมนา” โดยที่ไม่มีผู้ใดสนใจไถ่ถามหา... 

เจ้ามังคลา สุวรรณภูมา นายทหารจากกองทัพอากาศราชอาณาจักรลาว สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทหารชั้นสูงของปารีส เป็นหลานของเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้าย ได้เคยปฏิบัติหน้าที่รับใช้ท่านพ่อคือ เจ้าสุวรรณภูมาเมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้รับราชการในกระทรวงการป้องกันประเทศ ในฐานะของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง ข้อมูลที่เจ้ามังคลาได้บันทึกไว้ด้วยความแม่นยำเที่ยงตรง จึงเป็นส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษา 

“ประวัติศาสตร์คือ บทเรียนที่เราส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลัง...แม้ว่าเรามิอาจฝืนทวนสายน้ำได้ แต่เราน่าจะศึกษากลไกและการทำงานของสายน้ำให้เกิดประโยชน์”

ข้อมูลหนังสือ

  • เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว: จากความทรงจำของเจ้ามังคลา สุวรรณภูมา
  • ผู้แปล: อิสรา
  • สำนักพิมพ์: River Books
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2562
  • ISBN: 9786164510203