“การปฏิเสธความรู้ทางการเมืองถือเป็นโศกนาฏกรรม เป็นหายนะทางภูมิปัญญาบอดใบ้ทางการเมืองเท่ากับบอดใบ้ทางตรรกะ บอดใบ้ทางวิธีคิด และสามัญสำนึกจะค่อยถูกทำลายผุกร่อน”

ข้อมูลหนังสือ