สิ่งที่เราเสนอคือทางออกของประเทศไทยผมไม่รู้ว่าเขาจะทำลายผมไปทำไมแล้วทำลายผมไปก็ไม่สำเร็จหรอก เพราะนี่คือการไหลของประวัติศาสตร์ คุณไม่มีทางหยุดยั้งกระแสนี้ได้ ไม่มีผมก็มีคนอื่นที่จะลุกขึ้นมาทำ มาต่อสู้แบบเดียวกัน สังคมไทยกลับไปเป็นเหมือนอดีตไม่ได้อีกแล้ว ไม่มีกระจกทวิภพ มีแต่อนาคตถ้าเราไม่ทำ ก็มีคนอื่นทำ มันอาจจะช้ากว่านี้บ้างแต่ท้ายที่สุด คุณต้านกระแสสายธารของประวัติศาสตร์ไม่ได้ ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับผมถ้าจะเล่น มันเล่นทางกฎหมาย ให้ติดคุกหรือบีบให้หนีออกนอกประเทศ น่าจะสมเหตุสมผลกว่าถึงขั้นยิงกัน ผมว่าไม่ใช่มีคนไม่กี่คนหรอกในประเทศไทยที่สั่งยิ่งนักการเมือง

ข้อมูลหนังสือ