อย่างสั้นที่สุด,

มันไม่ชอบตาม

ในเมื่อมันมีแขนขา

และพละกำลัง

ไม่ด้วยกว่าใคร

ทำไมต้องเชื่อและเชื่อง

--โตแล้วทำอะไรก็ได้

วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ข้อมูลหนังสือ