สำหรับผู้แสวงหาคำตอบถึงนิยามความหมายของมนุษย์ก็คงจำต้องดูภาพพาโนรามานี้ ซึ่งก็คือนานามนุษย์ ๑๐๘ จนยากที่จะสรุปไปได้ในทางใดทางหนึ่ง ถึงจะไม่มีข้อสรุป แต่ความพยายามของดอสโตยเยียฟสกีก็แสดงให้เห็นว่าการให้คำจำกัดความเกี่ยวกับมนุษย์นั้นมิใช่เป็นเรื่องพิจารณาเพียงจากผู้คนในสมัยหนึ่งสังคมไทย สถานการณ์หนึ่ง ฯลฯ เท่านั้นและเป็นเรื่องยุ่งยาก ลึกซึ้ง (และลึกลับ) ยิ่งนัก

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกจากใต้ถุนสังคม (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Notes From Underground
  • ผู้เขียน: Fyodor Dostoevsky
  • ผู้แปล: ศ.ศุภศิลป์
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786164454392