หนังสือรวมภาพและความประทับใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่ได้เดินไปตามรอยพระบาท ยังเมืองร้อยนา "แม่ลาน้อย" จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนึ่งในกว่าสี่พันโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ข้อมูลหนังสือ