บันทึกถึง คิวชู คันไซ และโตเกียว

เรื่องราวการเดินทาง และจังหวะโชคชะตาของคนสองคน ที่มีซากุระเป็นฉากหลัง


ข้อมูลหนังสือ

  • ซากุระ, ซาโยนาระ (Sakura,Sayonara)
  • ผู้เขียน: Tiktok
  • ออกแบบปก: antizeptic
  • สำนักพิมพ์: Tiktok
  • จำนวนหน้า: 314 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ธันวาคม 2560
  • ISBN: 9786164451148