"ในชีวิตคนเรา มีทั้งได้และเสียเราต้องรู้จักเลือก หากต้องการประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธความสบาย ปฏิเสธสิ่งรบกวนทั้งหลาย ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี...และแน่นอนว่าต้องรู้จักปฏิเสธ "ความเกรงใจ" ให้เป็นคนที่ "ไม่เกรงใจจนเกินไป" นั้นจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและได้รับอะไรในชีวิตมากยิ่งกว่า"  กล้าปฏิเสธ อย่าเกรงใจจนใครๆ เอาเปรียบคุณ

ข้อมูลหนังสือ