หนังสือ "วิธีเปลี่ยน ความกลัวที่มีอยู่ในใจเพื่อรับมือกับปัญหา และกล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง" เล่มนี้จะช่วยให้ท่านรับมือและเปลี่ยนความกลัวที่มีอยู่ในใจได้ โดยใช้วิธีคิดและแนวทางที่ใช้ได้ผลดียิ่ง เพื่อแปลงตัวท่านไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่จมปลักกับความกลัวที่คอยครอบงำหรือฉุดรั้งเอาไว้

ข้อมูลหนังสือ

  • วิธีเปลี่ยน ความกลัวที่มีอยู่ในใจ เพื่อรับมือกับปัญหา และกล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง
  • แปลจากหนังสือ: Feel the Fear and Do It Anyway
  • ผู้เขียน: Susan Jeffers
  • ผู้แปล: วุฒินันท์ ชุมภู
  • สำนักพิมพ์: บี มีเดีย
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2565
  • ISBN: 9786164440432