ถ้าเชื่อว่าการยืนหยัดต่อหลักการของสิทธิมนุษยชน และการรักษาไว้ซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดต่อความเป็นไปได้ของการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศแล้ว สังคมไทยคงยังต้องจมปลักไปอีกนาน อยู่ในกับดักและวังวนของปัญหาและความทุกข์ยาก ที่ถูกครอบงำจากผลิตผลของคนรุ่นก่อนและโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมของศตวรรษที่แล้ว 

ข้อมูลหนังสือ

  • เพศและวัฒนธรรม
  • ผู้เขียน: ปรานี วงษ์เทศ
  • สำนักพิมพ์: นาตาแฮก
  • จำนวนหน้า: 309 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — สิงหาคม 2559
  • ISBN: 9786164406537