Iliad – มหากาพย์ อิเลียด เป็นมหากาพย์โบราณของกรีก เป็นที่เข้าใจว่า โฮเมอร์-กวีจักษุบอด ได้รจนาไว้เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว บรรดานักโบราณคดี-นักค้นคว้า ต่างมีความเห็นพ้องกันว่า แม้ว่าโฮเมอร์จะเป็นผู้เริ่มรจนาเรื่องนี้ก็จริง แต่ “มหากาพย์ อิเลียด” เรื่องนี้ได้มีนักขับลำนำ และกวีอีกมากหลาย ได้คิดแต่งเสริมความต้นเรื่องเดิมจนยืดยาวกันต่อๆมา ยุโรปสมัยโบราณ / ยุคสมัยของโฮเมอร์ การขับลำนำเป็น “มหรสพ” อย่างหนึ่งของผู้คนยุคสมัยนั้น กวี-นักขับลำนำได้นำ “มหากาพย์ อิเลียด” ของโฮเมอร์ไปเที่ยวขับให้ประชาชนฟัง เพื่อแลกกับเงินทอง และอาหาร โดยท่องเที่ยวไปตามเมือง, รัฐต่างๆ จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมาก เมื่อมีการเขียนหนังสือเกิดขึ้น ก็มีคนเขียนรวบรวมบทขับลำนำเหล่านั้น เอามารวมเป็นเรื่องติดต่อกัน จนที่สุดมีด้วยกัน 24 บรรพ (เล่ม/ม้วน)

มหากาพย์ ของโฮเมอร์ มีอยู่ 2 ภาค ภาคแรกชื่อ Iliad อันเป็นเรื่องราวสงครามที่กรุงทรอย ภาคที่สองชื่อ Odyssey เป็นเรื่องราวที่ต้องผจญภัยของ กษัตริย์โอดิสซี ยอดขุนพลแห่งกรีก ระหว่างเดินทางกลับเมืองหลังสงครามกรุงทรอย มหากาพย์ทั้ง 2 เรื่องนี้เปรียบดังขุมทรัพย์ทางวรรณคดีและโบราณคดีของโลก เป็น “บรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก, หนึ่งในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค” เป็นที่นิยมอ่านกันกมากมาย มีผู้แปลออกเป็นภาษาต่างๆ แพร่หลายไปทั่วโลก

ข้อมูลหนังสือ

  • มหากาพย์ อิเลียด
  • แปลจากหนังสือ: Iliad
  • ผู้เขียน: Homer
  • ผู้แปล: เวธัส โพธารามิก
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 880 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9786164404595