เรื่องราวในหนังสือคือเรื่องการผจญภัยของชายคนนี้ เมื่อเขาต้องค้นหาความจริง ซึ่งถูกซุกซ่อนปกปิด เรื่องนี้จะไม่สนุกเลยถ้าคนที่มาค้นมาสืบเสาะไม่ใช่คนอย่างเขา เขาเป็นคนตระหนักรู้อย่างที่คุณรูเขาคงตะลึง แต่ที่เขารู้ดีเพราะความชัดเจนโลก จะว่าไปถ้าโลกมีคนอย่างเขามาก ๆ มันก็คงน่าอยู่ขึ้นไม่น้อย น่าอยู่โดยยังไม่ไร้สีสันซึ่งเราเรียกว่า นี่แหละสีสันของการมีชีวิต

ข้อมูลหนังสือ