งานเขียนสารคดีเกี่ยวกับป่า หรือใช้ชีวิตในพงไพรของสังคีต จันทนะโพธินี้ นักอ่านส่วนใหญ่จะเห็นได้เสมอว่า ท่านผู้เขียนมักจัดเข้าอยู่ในชุดที่เรียกว่า
“สารคดีชุดย่ำสันดอย” ทั้งนี้เพราะโดยภาพรวมของเนื้อหาก็คือการย่ำไปตามแนวป่า แนวเขา หรือสันดอยอย่างที่ผู้เขียนกำหนดเอาไว้นั่นเอง

“ล่าเสือหิว และนางตะเคียนทอง”
รวม 31 เรื่องน่าอ่าน คัดสรรเรื่องเด่นจากหนังสือ 3 เล่มเดิมที่เคยจัดพิมพ์แล้ว
มารวมอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวคือ
จากเล่ม “ยิ้มยอดดอย” 8 เรื่อง
จากเล่ม “ล่าเสือหิว” 13 เรื่อง
จากเล่ม “นางตะเคียนทอง” 10 เรื่อง
เนื้อหายังสนุกเช่นเดิม มีสาระเรื่องป่าน่าสนใจเช่นเดิม

ข้อมูลหนังสือ

  • ล่าเสือหิว และนางตะเคียนทอง
  • ผู้เขียน: สังคีต จันทนะโพธิ
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2565
  • ISBN: 9786164371583