หนังสือ “สงครามชีวิต” บทวิจารณ์สังคมในรูปแบบนิยายเล่มแรกๆ ของ “ศรีบูรพา” ผลงานอันเลื่องลือที่เป็นที่กล่าวขานและจดจำกันจนถึงปัจจุบัน เป็น 1 ในไม่กี่เล่มที่ถือเป็นงานเขียนของ “ศรีบูรพา” ที่เราต้องอ่าน เพื่อนที่จะพบว่าแท้จริงแล้วภาพแห่งชีวิตของสังคมในอดีตเป็นอย่างไร และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วมันมีพัฒนาการ แตกต่างหรือเหมือนกันเช่นไร กล่าวกันว่า นี่คืองานเล่มแรกๆ ที่ศรีบูรพากล้าจะวิจารณ์ปัญหาสังคมและกล่าวถึงความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์รวมไปถึงวิจารณ์ถึงประเพณีบางอย่างที่ล้าสมัย ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เพียงไม่ถึงหนึ่งเดือน 

ข้อมูลหนังสือ

  • สงครามชีวิต (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: ศรีบูรพา
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 19 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786164371187