"จนกว่าเราจะพบกันอีก" คือ 1 ในงานวรรณกรรมที่ "ศรีบูรพา" ตั้งใจเขียนเพื่อแสดงความคิด ความเห็นด้านสังคมและชีวิต โดยเฉพาะทัศนะในเรื่องความรักแนวใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงความรักของหนุ่มสาว หากแต่คือความรักแห่งความหวังในชีวิตอันดีงามของผู้คนในสังคม เป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของงาน "เพื่อชีวิต" ของไทยโดยแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • จนกว่าเราจะพบกันอีก (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: ศรีบูรพา
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 136 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9786164371156