การเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจิตร ภูมิศักดิ์ ควรถือเป็นเรื่องเด่นที่ต่างจากการเขียนแบบเรียนหรือเอกสารประกอบวิชาประวัติศาสตร์ที่เคยมีคนทำกันมา กล่าวคือเขาได้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์อย่างใหม่คือวิเคราะห์ตามแนวของมาร์กซิสต์ชนิดที่ไม่มีผู้ใดทำมาก่อน และแน่นอนจุดยืนในการวิเคราะห์อยู่ที่มวลชน เนื้อหาสาระจึงต่างกับแนวคิดของประวัติศาสตร์ฝ่ายศักดินามากนัก...

ธรรมเกียรติ กันอริ

ข้อมูลหนังสือ

  • โฉมหน้าศักดินาไทย (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: จิตร ภูมิศักดิ์
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 11 — ธันวาคม 2563
  • ISBN: 9786164371095