"นิทานอีสป" เป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักและนำมาบอกเล่าสั่งสอนเป็นคติเตือนใจ และเป็นตัวจุดประกายจินตนาการให้เด็กๆ และผู้คนทั่วโลกสิ่งที่ "อีสป" นำมาผูกเป็นเรื่องนั้น เขามักนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาสัตว์ และเทพเจ้ากรีก รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีสัมมาอาชีพเป็นที่รู้จัก มาผูกเป็นเรื่องราว สอดแทรกแง่คิดต่างๆ และสร้างภาพให้เกิดจินตนาการด้วยรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้ผลงานของเขากลายเป็นงานอมตะที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ