การจัดพิมพ์ครั้งนี้ถือเป็นการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 ทิ้งห่างจากการจัดพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 มา 44 ปีหรือเกือบครึ่งค่อนศตวรรษ เป็นการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ในวันที่แม้ว่าประเทศของเราจะยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบเสียที และรอดพ้นมาจากภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ตาม หากแต่โดยพื้นฐานทางความรู้ความคิด ความเข้าใจ เราเองก็ยังรู้จักความเป็น "คาร์ล มากซ์" ได้อย่างไม่ดียิ่งขึ้นไปกว่าในอดีตนัก

ข้อมูลหนังสือ