“ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมีที่มา และย่อมมีที่ไป”

การยึดอำนาจและการกบฏในหลากหลายครั้งที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เช่นกัน ย่อมมีเรื่องราวและปัญหาอันนับเป็นองค์ประกอบแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน มีเรื่องราวของปัญหาอันเป็นพื้นฐานทางความคิดหรือแรงสนับสนุน มีจุดอ่อนและจุดแข็งของยุคสมัยเป็นเหตุผลผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ และแน่นอนย่อมมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งพัฒนาและถอยหลังในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เป็นอยู่ของกรุงศรีอยุธยาแทบทั้งสิ้น

ข้อมูลหนังสือ