มนัส จรรยงค์ ได้ชื่อว่าเป็นราชาเรื่องสั้นไทย กระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีผู้ใดรวบรวมผลงานเรื่องสั้นของท่านเอาไว้ได้ครบถ้วน ชัดเจนว่ามีอยู่สักเท่าไร ได้แต่เพียงประมาณการกันเอาไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง "เฒ่าทรามคะนอง" เป็น ๑ ใน ๕ ของรวมเรื่องสั้นชุด "เฒ่าอันเกรียงไกร" ทั้งเป็น ๑ ใน ๑๑ เล่ม ในชุดผู้เฒ่าและรวมเรื่องเอก ทางสำนักพิมพ์จึงตัดสินใจเลือกเล่มนี้ออกมาพิมพ์เป็นเล่มที่สามในชุดเฒ่าอันเกรียงไกร และเป็นอันดับที่ ๗ ในชุด ๑๑ เล่มที่กล่าวมา ไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่า ความเหมาะสมในห้วงเวลาในการจัดพิมพ์เท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • เฒ่าทรามคะนอง รวมเรื่องสั้นชุดเฒ่าอันเกรียงไกร (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: มนัส จรรยงค์
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2562
  • ISBN: 9786164370517