มนัส จรรยงค์ เป็นนามของนักประพันธ์เอกยิ่งใหญ่ในวงวรรณกรรมไทยงานประพันธ์ประเภทเรื่องสั้นได้รับการยกย่อง เชิดชู ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของนักเขียนเอเซีย โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย 

มนัส จรรยงค์ จึงได้รับการยอมรับนับถือในวงวรรณกรรมว่าเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่ดีที่สุด จนได้รับฉายาว่า "ราชาเรื่องสั้นของเมืองไทย"

ถามว่าเหตุใด จึงไม่มีผู้รวบรวมหรือเก็บรายละเอียดในข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เป็นประวัติกรรมได้ ? คำตอบก็คือเพราะผลงานของท่านมีมากมายและบางแห่งแหล่งก็เป็นเพียงหนังสือเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้ หรือจดจำได้ อีกทั้งหากพิจารณาจากการที่รวมเล่มตีพิมพ์ก็ยังปรากฏว่า มีการนำเรื่องสั้นจากแหล่งหนึ่งมารวมกับอีกแหล่งก่อเกิดเป็นหนังสือเล่มใหม่ๆ ในนามของท่าน ซึ่งหากจะศึกษากันอย่างจริงจังคงต้องมีการทำงานที่ใช้เวลาอย่างมากมายไม่น้อย กระนั้นก็หวังว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าจะมีผู้ที่ให้ความสำคัญและสนใจไล่รื้อหาและค้นคว้าการอย่างเป็นระเบียบระบบ

"สวัสดี ฒ ผู้เฒ่า" เป็น ๑ ใน ๕ ของรวมเรื่องสั้นชุด "เฒ่าอันเกรียงไกร" ทั้งเป็น ๑ ใน ๑๑ เล่ม ในชุดผู้เฒ่าและรวมเรื่องเอก

 • ทาสมนุษยชน
 • อวสาน
 • ขวัญใจนางสิงห์
 • แด่ฤดูร้อน
 • แฉโพย
 • พิทุยกร
 • ไม่มีจุดดับ
 • คนไม่มีโบสถ์
 • เพลงหอมแก้มฮิต
 • จอมคน
 • ซอผี

ข้อมูลหนังสือ

 • สวัสดี ฒ.ผู้เฒ่า รวมเรื่องสั้นชุดเฒ่าอันเกรียงไกร (ปกแข็ง)
 • ผู้เขียน: มนัส จรรยงค์
 • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
 • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกแข็ง
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2561
 • ISBN: 9786164370463