หนังสือเล่มนี้กล่าวเรื่องราวพงศาวดารของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยปกรณัมสืบเนื่องต่อมาจนสมัยประวัติศาสตร์ กระทั่งจุดเริ่มต้นของญี่ปุ่นสมัยใหม่ในรัฐบาลเมจิ ท่วงทำนองเป็นการเล่าเรื่องราวพอเห็นภาพรวม ความเป็นมาความสืบเนื่องของการเมืองการปกครอง และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้กระทั่งในปัจจุบัน หากสำรวจหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่วางขายอยู่ในตลาด หากไม่นับหนังสือวิชาการบางเล่ม พงศาวดารญี่ปุ่นฉบับแปลของยูปิเตอร์นี้ ก็ยังให้รายละเอียดและข้อมูลที่มากกว่า และถูกต้องแม่นยำกว่าหนังสือในปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยเรื่องราวเข้มข้น ทั้งเหตุการณ์และจินตนาการ อ่านสนุก ชวนติดตาม เมื่ออ่านแล้วก็ชวนให้ต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังให้มิติของสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะในเรืองการเมืองการปกครองที่น่าใคร่ครวญครุ่นคิด ด้วยกาลเวลาที่ยาวนาน เหตุการณ์ผันผวนเปลี่ยนแปลง ทำให้มองเห็นภาพไกลของสังคมการเมืองของมนุษย์เปิดโลกทัศน์และมุมมองออกไปจากเงื่อนไขเฉพาะหน้าของปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ