หนังสือ "พระยามิลินท์" หรือมิลินท์ปัญหาของ เสถียร นุตยางกูรเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจและมีส่วนช่วยในการเผยแผร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เดิมทีคัมภีร์มิลินทปัญหานั้นรจนาขึ้นทางอินเดียภาคเหนือ

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๔-๕ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสนทนาโต้ตอบธรรมะและปรัชญาต่างๆ ระหว่างพระเจ้ามิลินท์กับพระนาคเสนเถระโดยพระเจ้ามิลินท์เป็นผู้ถามและพระนาคเสนเป็นผู้ตอบ แต่ฉบับเดิมนั้นได้หายสาบสูญไป คงเหลือแต่ฉบับที่ชาวลังกาแปลเป็นภาษาบาลีไว้และตกทอดสืบมาโดยมีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆ มากมาย และสำหรับหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกสำนวนหนึ่งที่เรียบเรียงขึ้นไว้ด้วยแก่นแกนอย่างน่าสนใจน่าศึกษา เป็นหนังสือที่ให้หลักคิดภูมิปัญญาและเปิดมุมมองอันแหลมคมทั้งในด้านธรรมะและปรัชญา จึงเหมาะจะเป็นหนังสือประจำบ้านหรือคู่ควรกับห้องสมุดอีกเล่มหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • พระยามิลินท์ ประวัติพระยามิลินท์กับพระนาคเสนและปัญหาธรรมดา (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: เสถียร นุตยางกูร
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 555 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786164370401