มนัส จรรยงค์ ได้ชื่อว่าเป็นราชาเรื่องสั้นไทย กระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ใดรวบรวมผลงานเรื่องสั้นของท่านเอาไว้ได้ครบถ้วนชัดเจนว่ามีอยู่สักเท่าไร ได้แต่เพียงประมาณการกันเอาไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง เช่น ตายมืด, ฤดูปืนสิ้นแล้ว, แมงดาบลูส์, "นายฝรั่ง", มีดชายธง ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • ชายเฟือย และรวมเรื่องเอก (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: มนัส จรรยงค์
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 308 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2561
  • ISBN: 9786164370388