"สิ่งที่นิโกลาส์ แชร์แวส์ ได้บันทึกและถ่ายทอดเอาไว้ในเล่มนี้คือความรู้ และมุมมองความคิดแบบนักวิชาการ กล่าวคือ ไม่ได้จดบันทึกเหมือนการบันทึกรายวันแต่ที่เขาทำก็คือการนำเอาการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในเล่มด้วย อีกทั้งยังใช้มุมมองเพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระอันเป็นเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยเขาเน้นไปที่สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ พฤกษชาติ กฎหมาย ประเพณี ศาสนา รวมไปถึงเรื่องขององค์กษัตริย์คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในเวลานั้น"

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: นิโกลาส์ แชรแวส
  • ผู้แปล: สันต์ ท. โกมลบุตร
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786164370357