“แผ่นดินไทยมีความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพราะตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสองอารยธรรมใหญ่ นั่นคืออารยธรรมจีนและอรยธรรมอินเดีย ในอดีตดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทยจึงเป็นทางผ่านของการสังสรรค์อารยธรรมที่น่าสนใจ แม้ในเวลาต่อมาที่โลกก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น ที่ตั้งของไทยก็ดูเหมือนจะเป็นจุดสนใจของนานาชาติอยู่ไม่น้อย ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาสังสรรค์และเคลื่อนไหวอาศัยอยู่ในดินแดนนี้อยู่เสมอ นี่คือหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกล่าวให้เห็นถึงคนจากชาติต่างๆ ที่เข้ามาในอยุธยาอย่างสมบูรณ์และครบทุกชาติที่สำคัญ ๆ”

ข้อมูลหนังสือ

  • นานาชาติในแผ่นดินอยุธยา ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับตะวันตก
  • ผู้เขียน: ภาสกร วงศ์ตาวัน
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9786164370296