“รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นรัชสมัยที่มีสีสันที่สุดสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่วนหนึ่งนั้นเพราะมีข้อมูลเอกสารและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องบันทึกเอาไว้มากมาย ทั้งเอกสารทางไทยเอง และเอกสารจากต่างชาติ อีกส่วนหนึ่งมาจากเรื่องงราวในรอยต่อแต่ละช่วงในรัชสมัยที่มีสีสันไม่ต่างจากนิยาย นั่นคือ มีทั้งเรื่องรัก เรื่องทุกข์ เรื่องหักหลัง ชิงชัง และแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งในทางการเมืองและการค้า หนังสือเล่มนี้ได้บอกรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้อย่างสนุกสนาน และที่สำคัญได้เน้นให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของสมัยอยุธยาที่เคยเป็นมาครั้งหนึ่ง ไปพร้อมกันด้วย”

ข้อมูลหนังสือ

  • การค้าและการเมือง ในพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
  • ผู้เขียน: อานนท์ จิตรประภาส
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786164370272