"เรื่องราวของสายสกุลทั้งราชนิกุล ขุนนาง และบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลาย ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ เป็นทั้งความรู้และสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปของสายตระกูลที่สำคัญของคนไทย นับแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งบรรดาต้นตระกูลที่ปรากฏมาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลสำคัญและสืบทอดตระกูลต่อเนื่องยาวนานทั้งมีบทบาทต่อการเป็นมาเป็นไปและเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไม่น้อย

ข้อมูลหนังสือ

  • ต้นตระกูลและสายสกุล เจ้าบ้านเจ้าเมืองไทย
  • ผู้เขียน: กัลยา เกื้อตระกูล
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 420 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786164370265