“ผลงานของ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้รับการพิสูจนาแล้วหลายสมัย และผู้คนทุกรุ่นที่ผ่านมาต่างให้การยอมรับว่า ทุกชิ้นงานล้วนแต่ทรงคุณค่าทั้งในด้าน ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี สำหรับผลงานเล่มนี้ก็เช่นกัน  “บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย” เป็นหนังสืออีกเล่มที่รวบรวมเอาบทความอันเกี่ยวเนื่องกับการวิจารณ์วรรณคดีไทยอันทรงคุณค่าหลายเล่ม ผ่านสายตาและมุมมองของจิตรนั้น ช่างประดิษฐิ์ประดอย และกะเทาะภาพคุณค่าภานในที่แสดงให้เห็นชัดว่าแท้จริงแล้ววรรณคดี ล้วนมีคุณค่าทั้งในการศึกษา และทำความเข้าใจต่อสังคมและชีวิตอย่างมากจนเกินกว่าจะมองผ่านได้ และนี่เองที่เป็นส่งที่ยืนยันว่า จิตร ภูมิศักดิ์ คือนักคิดผู้มาก่อนกาล ของสังคมไทย…”

ข้อมูลหนังสือ

  • บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: จิตร ภูมิศักดิ์
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 328 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786164370258