พระราชนิพนธ์เรื่อง “รามเกียรติ์” นี้มีความยาวมากบรรดาตัวละครซึ่งมี เทวดา, ฤๅษี, มนุษย์, ยักษ์, ลิง, และสัตว์บางชนิดนั้น มากหน้าหลายตา แม้แต่ชื่อก็จดจำแทบไม่หวาดไม่ไหว ถอดความจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ เรื่อง “รามเกียรติ์” ด้วยเนื้อเรื่องที่มีความยาวมาก บรรดาตัวละครซึ่งมี เทวดา, ฤๅษี, มนุษย์, ยักษ์, ลิง, และสัตว์บางชนิดนั้น มากหน้าหลายตา และการลำดับเรื่องราวที่ซับซ้อน แต่ผู้ถอดความ ถอดความอย่างสุจริต และบริสุทธิ์ที่สุด แม้จะถอดความจากคำกลอนแต่ครบถ้วนกระบวนความ มิได้ตัดเค้าโครงเรื่องให้ขาดหายไปโดยเน้นที่สาระสำคัญดำเนินเรื่องให้ต่อเนื่องกันไปทั้งสิ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • รามเกียรติ์ ร้อยแก้วประกอบคำกลอน (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑) ฉบับสมบูรณ์
  • ผู้เขียน: พิกุล ทองน้อย
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 548 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786164370241