เรื่องราวของการเสียกรุงศรีอยุธยาทั้ง ๒ ครั้ง รวมไปถึงการกลับมาร่วมใจกันกอบกู้เอกราชกลับมาใหม่ทั้ง ๒ หน เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั่วไปย่อมต้องรับรู้และน่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง ทั้งนี้อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อจะได้รับรู้และเห็นได้ว่า เหตุและผลที่เกิดขึ้นมาของการที่ต้องเสียกรุงศรีอยุธยานั้น แท้จริงอาจไม่ใช่เป็นเพียงเพราะแค่สงครามที่ถูกรุกรานเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • อยุธยาคราเสียกรุง ครั้งที่ ๑ และ ๒: ฉากสุดท้ายของอาณาจักรอันรุ่งเรือง
  • ผู้เขียน: จิตรสิงห์ ปิยะชาติ
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 223 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786164370210