เรื่องราวชีวิตรอบด้านของชายที่กลายเป็นผู้นำจอมเผด็จการหมายเลขหนึ่งตลอดกาลของโลก อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำสำคัญของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชีวิตทั้งชีวิตของเขาถูกถ่ายทอดอยู่ในหนังสือเล่มนี้พร้อมกัน ภาพเหตุการณ์ที่มาที่ไปของสงครามโลกทั้งสองครั้งที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องยังถูกนำเสนอเพื่อสนองต่อผู้อ่านที่สนใจใคร่รู้ในประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำและไม่อาจลืมมันได้ตลอดไป

ข้อมูลหนังสือ

  • อดอล์ฟฮิตเลอร์ กับสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: วีระชัย โชคมุกดา
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2561
  • ISBN: 9786164370166