ก่อนหน้านี้นักประวัติศาสตร์เชื่อกันตามข้อสรุปของฝรั่งว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไตอพยพกันมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งสามารถตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรน่านเจ้า ก่อนจะแตกเมืองมาสร้างสุโขทัย แล้วอยุธยา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มาจากการที่นักประวัติศาสตร์ใช้หลักฐานจากการใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา โดยทำเป็นมองเมินว่า ในภูมิภาคที่ราบภาคกลางของสยามในอดีตนั้น ทั้งที่มีชุมชนและมีเมืองมากมายเราก็ไม่สนใจกลับโยนไปให้เป็นเมืองของมอญและเขมรอะไรโน้นไปเสีย ที่เป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งอยากจะบอกเอาไว้ในที่นี้ก็คือ มาจากเรื่องวิธีคิดของชาตินิยมที่ปลูกฝังกันมาอย่างหนักในช่วงตั้งไข่ของการศึกษานั้นเอง คือช่วงสมัยของท่านผู้นำ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ทำให้เรามักจะย้อนกลับไปสนใจในความเป็นไทยกันจนกลงลืมไปว่าแท้จริงเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละ...

ข้อมูลหนังสือ

  • บนแผ่นดินแหลมทอง ร้อยบ้าน ร้อยเมือง: ประวัติศาสตร์ไทยก่อนกำเนิดอยุธยา
  • ผู้เขียน: ภาสกร วงศ์ตะวัน
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 319 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786164370159