ชาร์ลส์ คิงสลีย์ ผู้แต่ง The Heroes; or Greek Fairy Tales for My Children 
หรือตำนานวีรบุรุษ ในเทพนิยายกรีก หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมตำนานกรีก
สามเรื่องคือ เพอร์ซีอุส, คณะอาร์โกนอตส์ และ ธีซีอุส เข้าด้วยกัน 
โดย ชาร์ลส์ คิงสลีย์ นั้นมีความรักในเทพนิยายกรีกอย่างยิ่ง 
และเชื่อว่าการผจญภัยของตัวละคร จะกระตุ้นให้เด็กๆ มีความกล้าหาญ เสียสละ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ ด้วยคุณธรรมความดี

ข้อมูลหนังสือ