ผลงานชิ้นเอกของ อัลแบร์ กามูส์ เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องราวของผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง ซึ่งถูกดึงเข้าไปสู่ การฆาตกรรมไร้สติอย่างไมรู้ตัวบนชายหาดอัลจีเรีย เบื้องหลังความน่าตื่นเต้นนี้ นักประพันธ์ได้แสดงออกถึง ความเปลือยเปล่าของมนุษย์เวลาที่เผชิญกับความไร้สาระ และอธิบายสภาพความแปลกแยกแบบขาดการไตร่ตรอง รวมทั้งความอ่อนล้าทางจิตวิญญาณซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของชีวิต ในศตวรรษที่ยี่สิบเป็นอย่างมาก

ข้อมูลหนังสือ