การสำรวจอันเลื่องชื่อของนักจิตวิทยา มิฮาย ชิกเซนต์มิฮายี เกี่ยวกับ "ประสบการณ์อันเป็นเลิศ" ได้ แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์มีความน่าพึงพอใจอย่างแท้จริงคือ สภาวะของจิตที่เรียกว่าภาวะลื่นไหลในระหว่างภาวะลื่นไหลผู้คนมักจะรู้สึกถึงความเพลิดเพลิน ความคิดสร้างสรรค์และการมี ส่วนร่วมกับชีวิตอย่างลึกซึ้ง ในหนังสือเล่มนี้ชิกเซนต์มิฮายีได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่เราสามารถควบคุม ภาวะอันเป็นบวกนี้ได้ โดยที่ไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเท่านั้น 

ภาวะลื่นไหล: จิตวิทยาของประสบการณ์อันเป็นเลิศ จะสอนว่าเมื่อได้จัดระเบียบข้อมูลของสิ่งที่เข้ามาในจิตของเรา เราก็สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงและจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้

ข้อมูลหนังสือ