เป็นหนังสือที่จะทำให้รู้จักตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง และรู้สึกถึงพลังในการเปลี่ยนแปลง ตัดกรอบความคิดที่รั้งคุณไว้ เพื่อทะยานสู่ความสำเร็จ และศักยภาพที่สูงขึ้น

ข้อมูลหนังสือ