74 เทพนิยายและนิทานพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนโบราณ ประเทศจีนเป็นแหล่งกำเนิดมนุษยชาติแห่งหนึ่งของโลก มนุษย์ยุคแรกๆ เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อเกือบสองล้านปีก่อน โดยมีร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏให้เห็นมากมาย ตามแถบแม่น้ำฮวงโห และแม่น้ำแยงซี ซึ่งหลายๆ หลักฐานต่างก็พบว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีการเล่าเรื่องราว ที่เชื่อมโยงตนเองกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวทั้งหลาย 

หนังสือ เทพนิยายจีนและตำนานพื้นบ้าน เล่มนี้ได้นำเสนอนิทาน เรื่องเล่า ตำนาน และเทพนิยายของจีน ซึ่งรวบรวมมาจากแหล่งที่มาดั้งเดิม โดยมีเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงจินตนาการสร้างสรรค์อันน่าอัศจรรย์ เช่น วานรซุนหงอคง, นาจา, เซียนผู้อารี ส่วนบางเรื่องก็เป็นบทกวีที่ไพเราะ เช่น หนุ่มเลี้ยงโคกับสาวทอผ้า, เทพีแห่งดวงจันทร์, และภูตบุปผชาติ เป็นต้น เทพนิยายจีนหลากกหลายเรื่องสามารถให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย ซึ่งตำนานต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกนำมาเรียงร้อย บรรยายอย่างเรียบง่าย และกระชับเพื่อให้ผู้อ่านมีความสุขเช่นเดียวกับผู้เล่าที่มีความสุขในการบอกเล่านิทานเหล่านี้

ข้อมูลหนังสือ