คู่มือการวาดรูปร่างมนุษย์โดยใช้รูปทรงแบบง่ายๆ เพื่อสร้างพื้นฐานการวาดภาพ และสร้างความเข้าใจในโครงสร้างร่างกายมนุษย์ให้มากขึ้น ในหนังสือ กายวิภาค : การวาดร่างกายมนุษย์ มิเชล ลอริเซลลา ได้นำเสนอแนวทางอันเป็นเอกลักษณ์ในการเรียนวาดรูปร่างกายมนุษย์ ลอริเซลลาจะสอนให้คุณ วาดรูปร่างมนุษย์ในแบบที่ง่ายขึ้น โดยลดความซับซ้อนลงให้เหลือแต่รูปร่างพื้นฐานที่สุด ซึ่งหลังจากนั้นจะถูกนำมารวมกัน จัดวาง และ ปรับแต่งให้เกิดเป็น ภาพวาดที่คุณต้องการ แทนที่จะพยายามจดจำคลังท่าทางต่างๆ วิธีนี้จะให้พื้นฐาน แก่คุณในการวาดภาพท่าทางต่างๆ ที่เราเห็นได้จากร่างกายมนุษย์จริงๆ

ข้อมูลหนังสือ