อีลอน มัสก์ บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีของโลก โดยในเนื้อหาเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอีลอน มัสก์ ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว ผลงานต่างๆ และแนวความคิด ทัศนคติที่ส่งอิทธิพลต่อเขา ทำให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ อันล้ำยุคขึ้นมา

ข้อมูลหนังสือ