เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรควิตกกังวล ได้สร้างรูปแบบการบำบัดที่เป็นที่นิยม โดยใช้ความรู้จากการวิจัยสมองสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับวิธีการบำบัดโรควิตกกังวลแบบใหม่ แบบฝึกง่ายๆ ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ป่วยโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลันสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ปราศจากความหวาดกลัวและเป็นปกติได้ภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์

ข้อมูลหนังสือ