ยูโทเปีย เป็นโลกในอุดมคติที่ โธมัส มอร์ เขียนขึ้นมาในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 แห่งราชวงศ์ทิวดอร์ โดยเล่าถึงเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ เมืองนั้นมีบ้านเรือนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
แม้ว่าเดิมทีวัตถุประสงค์ของโทมัส มอร์ในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เป็นไปเพื่อต้องการเสียดสีความเลวร้ายของสังคมในสมัยนั้น แต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองยูโทเปียก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และได้รับการกล่าวถึงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะเมืองที่ใครหลายคนต่างใฝ่ฝันถึง

ข้อมูลหนังสือ