การโค้ชคือทักษะพื้นฐานที่ผู้จัดการและผู้นำจำเป็นต้องมี ถ้าใครรู้จักนำเอาการโค้ชมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน ก็จะมีสมาธิมากขึ้น กล้าหาญมากขึ้น และสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คนเหล่านั้นจะช่วยให้คนอื่น (และตัวเอง) ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนแต่ก่อน และจะสร้างผลกระทบได้กว้างไกลกว่า หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอคำถามเจ็ดข้อและเครื่องมือบางอย่าง ที่จะแปรเปลี่ยนคำถามเหล่านั้นให้กลายไปเป็นวิธีปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานหนักเหมือนแต่ก่อน และสร้างผลกระทบได้อย่างยิ่ง 

ไมเคิล บันเกย์ สเตนิออร์ ได้กลั่นกรองสาระสำคัญของการโค้ชออกมา เป็นคำถามหลักเจ็ดข้อด้วยกัน และถ้าสามารถนำเทคนิคที่ง่ายแต่ล้ำลึกของเขา มาใช้ได้อย่างช่ำชอง คุณก็จะได้รับประโยชน์สองต่อเลยทีเดียว คุณจะช่วยเหลือพนักงานและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และคุณอาจได้พบว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาโค้ชที่ไหนอีกแล้ว” หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยคำถาม แนวคิด และเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ และน่าสนใจ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายและเวลาในการอ่าน

ข้อมูลหนังสือ